Hur fungerar personlig assistans?

Det finns idag personer som har behov att få hjälp med vardagen. Det kan de få genom att ha flera personliga assistenter. Kanske det är så att du behöver hjälp med personlig assistans i Malmö? Då måste du först få det godkänt. Är det mer än 20 timmars hjälp per vecka, så ska du ansöka om assistansersättning som det heter hos Försäkringskassan. Är det mindre än 20 timmar per vecka, så kan kontakta din kommun om att få personlig assistans.

Vad gör en personlig assistent?

En personlig assistent hjälper personer med en funktionsnedsättning att leva som andra människor. Det om det finns stora och varaktiga behov av till exempel att sköta din hygien, av- och påklädning, att äta och kommunicera med andra. 

Den som har behov av personlig assistans, den kan välja att att anställa personliga assistenter själv alternativt anlita ett privat bolag/kooperativ att vara arbetsgivare åt de personliga assistenterna. 

Det är främst grundläggande behov en personlig assistent hjälper till med. Det kan då vara:

  • personlig omvårdnad – till exempel hjälp vid måltider, personlig hygien, förflyttning och hjälp att kommunicera.
  • hjälp med hemmets skötsel – till exempel städning, tvätt, inköp och matlagning.
  • stöd att aktivt delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter.

Få personlig assistans

Om du har behov av personlig assistans så är det kommunen eller försäkringskassan som beslutar om du har rätt till det. Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov

30 Aug 2022