Även barn bör sitta bekvämt i skolan

Det är väl konstigt ändå, detta med ergonomi. Det talas rätt ofta om det, i samband med arbetsplatser. Vad inte många tänker på är att skolan, det är ju en slags arbetsplats för barn. Många ergonomiska möbler och hjälpmedel finns att hitta för lärare, men inte alls lika mycket för skolbarnen. Dock finns det ett företag som satsat även på detta. De har tagit fram bra skolmöbler för barn, som är just ergonomiska, klicka här för att läsa mer om det. Barn idag är ju olika stora, olika långa och har olika förutsättningar. Att då bara ha en enda slags skolbänk är ju inte att rekommendera. Barn som inte sitter bra, de kommer att tappa fokus och koncentrationen på det som de ska göra.

Viktigt med raster

Utöver att sitta bra, i skolan, så är det även viktigt att barn får röra på sig. Det är därför de bör ha sammahängande raster, då de kan gå ut och leka om de är mindre, eller vara i uppehållsrum om de är äldre. 

Att även se till att ha gympa på schemat är bra, men tyvärr verkar det bli allt mindre av det. Det är dumt, för inte alla barn har fritidsintressen som innebär att de rör på sig, som sport eller annat.

Så det bör ses över en del saker i skolan tror jag, framför allt vad de har för möbler att sitta i då de ska göra sitt skolarbete.

1 Feb 2022